Réva začátkem června

Dnes v dopoledne jsem na zahradě ošetřil podruhé révu proti padlí. Jedná se o preventivní postřiky, choroby jsem prozatím nezaznamenal. Na jabloních a hadovce ve skleníku jsem sice padlí objevil, ale u jabloní to vyřešilo odstranění napadených letorostů, u okurky postřik sírou (Kumulus). V každém případě se ale jedná jen o velmi „skromné“ napadení padlím. Dnes brzy ráno jsem při ňůrání u baráku čuchal k listům Primu, který mám u zdi jako indikátor padlí, a kde jsem při stěru cítil „houbové aroma“ na výhonu. Něco jsem tam cítil, ale jistý si nejsem, listy jsou zatím čisté.

Počasí je prozatím ve stavu, které révě vyhovuje, hlavně co se chorob týče, nějaké dílčí napadení je jen díky roztočům (duo hálčivec – vlnovník). Pro výše zmíněné preventivní ošetření proti padlí (peronosporu zatím neřeším) jsem tentokrát použil přípravek Dynali, který má delší OL. Ještě mne čeká ošetření u domu, kde bych použil stejný přípravek, dále pak ošetření révy, která se nachází v blízkosti zrajícího drobného ovoce. Tady budu nucen použít přípravek Kumulus, který má krátkou OL, a „systémové“ si nechat až na pozdější dobu.

Výsadba na novém pozemku umožní použití chemie bez ohledu na okolí, protože se tam nic nacházet nebude, narozdíl od „namačkané“ zahrady. Na zahradě samozřejmě něco zůstane, ale exponované odrůdy s problémy pro ošetření přenesu do nových prostor.

Snažím se udržovat porosty vzdušné a odstraňuji vše, co považuji za nadbytečné. Teplé počasí a přítomnost půdní vláhy žene růst révy do ohromných rozměrů, a tak je to docela náročné, hlavně u vedení na pergolách. Letos poprvé ve větší míře používám k vyvazování kleště, které ušetří hodně času a zjednodušují práci. Plastové pásky, narozdíl od drátků, nezaškrcují letorosty a nezařezávají se do nich, ale taky nefixují tak spolehlivě jako drátky.

Odkvetly již všechny odrůdy, u domu zhruba o 7-14 dnů dříve, záleží jak která odrůda. Většina odkvetla v pohodě, ale dají se i najít střapce, na kterých dohromady nic nezůstalo. Odstranit tato „květenství“ bude mezi hlavními úkoly příštích dnů, společně s odstraňováním „nadbytečných“ střapců. Na špatném odkvetení se asi nejvíce podepsalo horké počasí (hlavně výkyvy teplot), možná i nějaké ty slejváky.

Co se nové výsadby týče, tak si dovoluji tvrdit, že všechny sazenice se zatím drží, jen je nutné je pro jistotu zalévat, přestože vláha v půdě je. Zálivka je vhodná i z toho důvodu, že se jedná o kontejnerované sazenice, a výsadba je tedy poměrně mělká. Plevel bohužel roste o mnoho rychleji, a tak jsem byl nucen přistoupit i k chemickému zásahu glyfosátem, protože jinak bych se s tím za chvíli již nedomluvil. Kde to mám porovnáno, tak již jen seču sekačkou, ale to je zatím jen na malé části.

Další nařízkované odrůdy musím postupně nakontejnerovat, mám je ve třech přepravkách v zemině, Nechtěl bych vysazovat přímo na záhony, tam by měly jít až hotové sazenice.

Přeočkované odrůdy se ve všech čtyřech případech zelenají, tak snad už porostou, včera jsem rovněž pokusně narouboval „zelené do zeleného“.

Na závěr ještě pár ukázek révy na zahrádce u domu. Everest a G.M.Christo mají signální střapečky, u Talismanu je vidět jak špatně odkvetl, ale je tam více střapečků v lepším stavu, takže je to otázka probírky.

106_3880 106_3881 106_3882

106_3884 106_3883 106_3897

106_3898 106_3899 106_3900

106_3903 106_3902 106_3901

106_3879Na snímku vlevo je ukázka vedení révy. Jedná se o původní kmínek červené chrupky, na který jsou naočkovány – naroubovány další odrůdy (Lora a Kišmiš luč.), a do kterého se navíc „přimotala“ další odrůda (Preobraženie), která roste odněkud ze země za ním.

Všechny výhony jsou již zakráceny, kdybych to neudělal, tak budou mít čtyři až pět metrů.

M.